Rode kors kampagne plakater

Grafisk implementering

Røde Kors

På baggrund af Røde Kors' designguide, der udstikker nogle enkle rammer og principper for, hvordan Røde Kors' visuelle identitet bør efterleves, har vi arbejdet med implementering af designet i en lang række forskellige materialer.

Rode kors kampagne plakater
Rode kors kampagne plakater
Rode kors kampagne folder pjece
Rode kors kampagne folder pjece
Rode kors kampagne folder pjece
Rode kors kampagne folder pjece
Rode kors kampagne annonce
Rode Kors webskabeloner
rode kors skrabejulekalender
alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3