Pjecelinjer

Kræftens Bekæmpelse

På baggrund af Kræftens Bekæmpelses designmanual, der udstikker rammer og principper for brug af blandt andet farver og typografi har vi udviklet en række koncepter for pjecer og pjeceserier med forskellige målgrupper og indfaldsvinkler til det at have eller være berørt af kræft.

alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3