JOEP_Design_Grafer

Nøgtern enkelhed

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Det visuelle koncept til Juristernes og Økonomernes Pensionskasse beretningsserie har rod i konservative dyder. Ved hjælp af få friske farver og et let og luftigt design, er udtrykket opdateret, så JØP fremstår som en fremsynet, åben og imødekommende virksomhed.

Designkoncept_publikationer_Juristerne_Oekonomernes_Pensionskasse
Pjecedesign_Joep_Pensionskasse
Pjecedesign_designelement_Joep_Pensionskasse
Pjecedesign_JOEP_visuel_identitet
Brochuredesign_Joep
Joep_Katalog_brochuredesign
Jurister_Oekonomer_Regnskab_designkoncept
Jurister_Oekonomer_Aarsrapport
Joep_Tryksag_aarsrapport
aarsrapport_Infografik_joep
aarsrapport_informationsgrafik_joep
design_aarsberetning_tabel_joep
Folderdesign_joep
alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3