Diabetesforeningen_Logo_designprogram_visuel_identitet

Håb og livsglæde

Diabetesforeningen

Diabetesforeningens visuelle identitet har et let og levende udtryk, der signalerer omsorg, håb og livsglæde. 

Det velkendte bomærke er bevaret. Det er blevet tegnet skarpere op og har fået en frisk rød farve. Mærkets oprindelige historie er, at det afspejler tre M'er, der fortæller om vigtigheden af balance mellem mad, motion og medicin som recepten for et godt liv med diabetes.

Men lige så vigtigt er livskvalitet og samværet med andre. Logoet er nu rentegnet i en skarpere form, så det også afbilder to hjerter, der er forenet. Diabetesforeningen er mennesker i forening. Et sted, hvor mennesker er gået sammen om en fælles sag. Dermed afspejles det liv, som det at have diabetes handler om. Derudover er hjertet også udtryk for kærlighed - fortolket som omsorg for foreningens medlemmer.

Foldere_designmanual_visuel_identitet_Diabetesforeningen
Pjecedesign_designprogram_Diabetesforeningen
Diabetes_Layout_brochuredesign_designmanual
Designelement_designprogram_Diabetesforenigen_visuel_identitet
Webdesign_ Diabetesforeningen
Webdesign_visuel_identitet_Diabetesforeningen
Hjemmesidedesign_Diabetesforeningen
Designmanual_farvepalet_designlinje_Diabetesforeningen
Papirlinje_brevdesign_Diabetesforeningen
alle cases
identiteter
webdesign
magasindesign
årsberetninger
brochurer
R3